0 392 444 22 29 info@girneivf.com Harita
Ücretsiz Danışma WHATSAPP 0 533 850 02 00

Sizi Arayalım

Embriyo Dondurma İşlemi

Anne adayından yumurta toplama işlemi ile alınan yumurtaların ve baba adayından alınan spermlerin laboratuvar ortamında döllendirilmesi ile elde edilen embriyoların, daha sonraki gebelik denemeleri için özel işlemlerden geçirilerek dondurulması işlemine embriyo dondurma (kriyoprezervasyon) denmektedir.

Dondurulmuş embriyo transferi son yıllarda taze embriyo transferlerine alternatif olabilen ve uygulama sıklığı giderek artan bir yöntemdir.

Taze embriyo ile dondurulmuş embriyo arasında gebelik başarı oranı bakımından hiçbir fark bulunmamaktadır.

Ancak fazlaca elde edilen embriyolar, taze embriyolar ile gebelikte başarı sağlanamadığında veya gebelik düşükle sonuçlandığında kullanılarak kolaylık sağlamaktadır.

Gebelik sağlamakta güçlük çeken çiftler ilk çocuğun ardından tekrar bebek sahibi olmak istediklerinde dondurulmuş embriyolar çözülerek anne rahmine yerleştirilmekte ve tekrar gebelik sağlanabilmektedir.

Bu sayede özellikle anne adayları, yaşla birlikte, yumurtalarının tükenmesi veya kalitelerinin bozulmasını riske atmadan, rahat bir şekilde bir sonraki bebeklerini de güvence altına almış olmaktadırlar.

Tüm bunların yanı sıra, tekrar tedavi olmaktan ya da iğne olmaktan çekinen anne adayları, tüm bu tedavi sürecini baştan yaşamamak amacıyla, embriyo dondurma işlemini tercih edebilmektedirler.

Gebelik başarısı elde etmek amacıyla tüp bebek tedavisine başlayan ve çeşitli ilaçların kullanımıyla embriyoların oluşma sürecini yaşayan çiftlerin, embriyo dondurma işlemi sayesinde, bir sonraki gebelik istemlerinde hazırlık aşaması yaşamalarına ve dolayısıyla ilaç kullanımına ihtiyaçları olmamaktadır.

Tüp Bebek tedavilerinde amaç iyi gelişen sağlıklı 1 veya 2 embriyonun rahim içine transfer edilmesi ve kalan sağlıklı embriyoların dondurularak saklanmasıdır.

Embriyo dondurma işlemi (kriyoprezervasyon), genetik tanısı yapılacak olan çiftlerde, ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS) riski olan hastalarda, tüp bebek tedavisi sırasında elde edilen fazla sayıda iyi kalitede embriyoların varlığında veya embriyo transferi yapılmasını engelleyen cerrahi girişim, tıbbi hastalıklar veya hormonal tedavi gerektiren durumlarda yapılmaktadır.

Dondurulmuş Embriyo Kaç Yıl Saklanır?

Üreme Tıbbı Yönetmeliği’ne göre Tüp Bebek tedavisi sırasında fazla embriyo elde edilmesi durumunda eşlerden her ikisinin rızası alınarak embriyolar dondurulmak üzere saklanmaktadır.

Saklama süresinin bir yılı aşması halinde her yıl embriyonun saklanması amacıyla çiftlerin başvuruda bulunarak taleplerinin devam ettiğini ifade eden imzalı dilekçe vermeleri gerekmektedir.

Çiftlerin talebi, eşlerden birinin ölümü veya boşanmanın hükmen sabit olması halinde ya da belirlenen süre son bulduğunda saklanan embriyolar müdürlükte kurulacak komisyon tarafından tutanak altına alınarak imha edilmektedir.

Yumurta Dondurma Fiyatı Ne Kadardır?

Tüp bebek tedavisi sonucunda transfer edilmeyen embriyolar veya fazla olarak üretilmiş olan yumurta hücreleri, kişinin bir dahaki tüp bebek tedavisinde değerlendirilmesi ve muhafaza altına alınması için çiflerinde isteği doğrultusunda doldurulabilmektedir.

Gerekli olan maliyetleri özel kuruluşlarda tamamiyle hasta karşılamaktadır. Özel kuruluşlarda tedavi masrafları sgk tarafından karşılanmamaktadır. Yumurta dondurma işlemi hasta açısından avantajlı bir durumdur.

Çünkü olumlu ya da olumsuzlukla sonuçlanan bir tüp bebek tedavisi sonrasında tekrar ilaç kullanarak tedavi olmak ve embriyo elde etmek son derece zahmetli bir durumdur.

Bazı durumlarda da anne adayının rahmi ya da hormonları hazır olmaması nedeniyle rahimi dinlendirilerek uygun hale gelene kadar yumurtaların yada embriyoların muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Yumurta dondurma fiyatlarına birçok etmen etki edebilmektedir. Detaylı bilgi için merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Embriyo Transferi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Yumurtaların toplanması aşamasından sonra mikroenjeksiyon yapılan ve ardından laboratuvar ortamında döllenen embriyolar izlenerek embriyo transferi için uygun olan tarih planlanmaktadır.

Geçen her gün embriyoların hücre sayısı, hücrelerin birbiri ile ilişkisi ve orantısı, hücreler arası artık olup olmadığı gibi çok sayıda veri alınabilmektedir.

Bu arada embriyoların tutulduğu ortam daha sonradan rahim içine yerleştirileceği rahim içi dokuya oldukça benzemekte ve mümkün olduğunca doğal ortam oluşturulmaktadır.

Embriyo transferinde temel hedef en iyi embriyoyu rahim içi dokuya transfer edebilmektir. Bu noktada yumurta toplamada kaç adet sağlıklı yumurta elde edilebildiği ve sonrasında döllenme ve bölünme aşamaları geçince kaç adet sağlıklı embriyo elde edilebildiği sorusu gündeme gelmektedir.

Laboratuvar ortamında döllenen embriyonun üzerinden 5 günün geçmesinin ardından embriyo rahim içine yerleştirilmektedir. 5. güne ulaşmış olan embriyo blastokist adını almaktadır.

Blastokist içinde artık embriyo ve plasentayı oluşturan hücreler bile ayrı ayrı belirlenmiş durumdadır. Embriyo transferinde amaç en iyi embriyoyu transfer edebilmektir.

Döllenmeden sonra hücre çekirdeklerinin yapısı, hücrelerin birbirine oranı, hücre sayısı ve hücreler arası artıkların varlığının izlendiği 5 gün sonunda blastokist varlığı en iyi implante olacak embriyo anlamına gelmektedir.

Kısıtlı sayıda embriyo transfer edilmesi nedeniyle mevcut olan en iyi embriyonun kullanılması gebelik başarısını arttırmaktadır. Blastokist transferinde gebelik başarısı yüzde 70 olarak verilmektedir.

Tekrarlayan gebelik başarısızlıklarında embriyo kalitesine bağlı sorunların aşılabilmesi için blastokist transferi çok daha iyi bir çözüm yolu sunmaktadır.

Eğer tüp bebek denemesi sonrası elimizde dondurulmuş embriyo kalacaksa tercihen blastokist aşamasına gelmiş embriyoların saklanması daha uygun olacaktır.

Dondurulmuş olan embriyoları çözme sonrası ve transfer sonrası yüksek olasılıkla gebelik oluşabilmesi mümkün olacaktır.

Hastanın transfere hazırlanmasında temel felsefe endometriumun (rahim iç zarının) hazırlanması ve yeterli kalınlığa ulaşmasıdır.

Embriyo Transferi Ne Demek?

Embriyo transferi işlemi, laboratuvar ortamında anne ve baba adaylarından alınan yumurta ve sperm hücrelerinin bir araya getirilerek laboratuvar ortamında döllendirilmesi ile elde edilen embriyonun, anne adayı olan kişinin rahmine yerleştirilmesi işlemidir.

Dondurulmuş Embriyo Transferi Nedir?

Embriyo transferi; tüp bebek uygulamasında, toplanan yumurtaların spermler ile döllenmesi ile oluşturulan embriyoların gününe göre tercihen üçüncü ya da beşinci gün rahim içine verilmesi işlemi olarak bilinmektedir.

Bu transfer şekli rutin uygulamalarda tüp bebek uygulaması işleminin son aşamasıdır. Ancak ihtiyaç duyulandan fazla elde edilmiş olan embriyoların tüp bebek uygulamasının son aşamasında transfer edilmeden önce veya transfer edilenlerden geri kalan sağlıklı embriyoların saklanması durumuna dondurulmuş embriyo denmektedir.

Transfer edilmeden bazı dondurma yöntemleri sayesinde dondurularak saklanan embriyolar prosedürlerin izin verdiği ölçüde bekletilebilmekte ve daha sonrasında anne rahmine transferi gerçekleştirilebilmektedir.

Bu durum özellikle transfer edilecek embriyoların kaliteli olanlarını seçmek ya da transfer etmenin başarısızlıkla ve hatta anne sağlığını tehdit edecek durumlarla ilişkili olduğu hallerde oldukça kolaylık sağlamaktadır.

Özellikle ileri yaştaki kadınlarda 40 yaşın üzerinde sağlıklı yumurta elde edilebilme oranı gittikçe azalmakta ve hatta neredeyse sıfırlara yaklaşmaktadır.

Bu nedenle kaliteli bir yumurtanın döllenmesi ve kaliteli bir embriyonun oluşması olasılığı ciddi anlamda düşmektedir.

Bu durumda birkaç kez tüp bebek uygulaması yapıp kaliteli yumurtaları topladıktan ve embriyo elde ettikten sonra embriyolar biriktirilerek dondurulur ve çiftler tekrar bebek sahibi olmak istediklerinde içlerinden en iyi yapısal özelliklere sahip olan embriyo anne rahmine transfer edilir.

Bu durumda sürekli olarak anormal kromozom sayısına sahip embriyonun transfer edilmesi ve buna bağlı olarak oluşabilecek düşükler önlenmiş ekonomik ve psikolojik olarak başarısız sonuçların getirdiği olumsuzlukların önüne geçilmiş olunur.

Dondurulmuş embriyo transferinin yapıldığı bir diğer durum ise polikistik over sendromu olarak bilinen yumurtlama fonksiyonunun bozukluğu ile giden bir grup hastada yapılan tüp bebek tedavilerinde ovaryen hiperstimülasyon sendromu (yumurtanın aşırı uyarılma sendromu) oluşmasının önüne geçmek için embriyoların dondurulduktan sonraki diğer adet döneminde transfer edilmesidir.

Polikistik over sendromunda kendiliğinden gelişmeyen foliküller tüp bebek tedavisinde uygulanan ilaçlar ile istenenden daha fazla sayıda gelişmekte ve bu durum endokrin bir bozukluk olan yumurtalıkların aşırı uyarılması sendromuna yol açmaktadır.

Oluşturulan embriyoların aynı tüp bebek döneminde transfer edilmesi de bu durumun ağırlığını ciddi anlamda arttırmaktadır.

Polikistik over sendromunda geliştirilen embriyoların dondurulması ve daha sonraki siklusta transferi gebelik oranlarını, canlı doğum oranlarını ve devam eden gebelik oranlarını ciddi anlamda arttırmaktadır.

Bir diğer nadir görülen durum da tüp bebek tedavisi başladığında gelişen ya da daha sonra fark edilen, embriyo tutunmasını bozacak durumların ortadan kaldırılması için embriyonun dondurulmasıdır.

Tüp bebek tedavisi uygulanmaya başladıktan sonra görülebilir hale gelen ya da yeni oluşan bazı endometrial polipler, tüplerdeki tıkanıklıklar nedeniyle gelişen durumlarda transfer ertelenir, embriyolar dondurulur ve tedavi edildikten sonra transfer daha sonrası döneme planlanabilir.

Opu Ne Demek?

Tüp bebek tedavisinde hastalara ilk aşama olarak uygulanan işlem yumurtaların toplanması aşamasıdır. Ancak bu işlem öncesinde yumurtaların olgunlaştırılarak çatlatılması gerekmektedir.

Bu çatlamanın sağlanabilmesi amacıyla anne adayının yumurtalıkları ilaçlar ile uyarı yapılmaktadır.

Yumurtalar olgunlaşana kadar beklenilmektedir. Olgunlaşan yumurtaların toplanması işlemine ise OPU denmektedir. Bazen yumurtalar beklenenden süreden önce çatlayarak karın boşluğuna dağılabilmektedir.

Bu tür durumlarda tüp bebek tedavisi iptal edilebilmektedir. Yumurta toplama işlemi yumurtaların gelişimine bağlı bir durumdur.

Yumurtalar ortalama 12 ila 15 günde gelişmektedir.

Yumurta geliştirme tedavisi ise adetin 3. günü ile birlikte başlatılmaktadır. Yumurta toplama işlemi ise adetten sonraki 15 ila 20 gün sonrası gerçekleştirilmektedir.

Yumurta Dondurma İşlemi Nedir?

Yumurta dondurma işlemi; kadının yumurtalığından elde edilen yumurta hücrelerinin ileride gebelik sağlanması amacıyla dondurularak saklanması işlemidir.

Bu amaçla adetin 2 veya 3. günü hormon iğneleriyle yaklaşık 10-15 gün süren yumurta büyütme tedavisine başlanmaktadır.

Ultrason kontrolleri ile yumurtaların büyümesi izlenmektedir. Yumurtalar yeterli büyüklüğe ulaştığında çatlatma iğnesi yapılmaktadır ve 36 saatin sonunda genel anestezi altında vajinal ultrason eşliğinde yumurta toplama işlemi uygulanmaktadır. Yumurta toplama işlemi ortalama 15 dakika sürmektedir.

Vitrifikasyon (hızlı dondurma) yöntemiyle yumurtalar dondurulur ve -196 derecede sıvı azot tanklarında hasta çocuk sahibi olmayı düşünene kadar yasalar gereği 5 yıl boyunca saklanmaktadır.

Op. Dr. Verda Tunçbilek (Jinekolog ve Tüp Bebek Uzmanı)

Verda Tunçbilek (Özkent) 17 Haziran 1975'te Lefkoşa'da doğdu. Güzelyurt Türk Maarif Lisesi'nden yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

İletişime Geçin