0 392 444 22 29 info@girneivf.com Harita
Ücretsiz Danışma WHATSAPP 0 533 850 02 00

Sizi Arayalım

IMSI TEKNIĞI VE TÜP BEBEK

Intrasitoplazmik Morfolojik olarak seçilmiş Sperm Injeksiyonu (IMSI) tekniği, 2004 yılında Benjamin Baartoy tarafından geliştirildi.

Bu teknikte amaç, en iyi kalitedeki spermleri seçmek ve mikroenjeksiyon sonrası yüksek döllenme oranları elde etmektir. İyi kalitede sperm ve yumurta, embriyo gelişimini de etkileyecek ve gebelik şansını arttıracaktır.

Bazı sperm anormallikleri, yaklaşık 400-600 büyütmeli normal mikroskoplarla tanımlanabilir. Mikroenjeksiyon (ICSI) tekniğinde bu mikroskoplar kullanılır, IMSI tekniğinde ise yaklaşık 6000 büyütmeli mercek sistemi olan mikroskop yardımıyla sperm seçimi yapılır.

Böylece spermin başında olabilecek ve normal mikroskopla görülemeyecek herhangi bir anormallik saptanabilir ve normal görünen spermlerin seçilmesine olanak verir.

Spermlerin başında Vakuol denilen ve normal mikroskopla görülemeyen anormallik varlığında, genetik bilgiyi taşıyan DNA ‘da da hasar olabilir , anormal embriyo gelişimine yol açabilir. IMSI , hasarlı DNA içeren spermlerin yumurta içine bırakılması ihtimalini azaltır.

Sağlıklı bir şekilde embriyo elde etmek ve gebeliğin gerçekleşmesi için hem yumurta hem de spermin sağlıklı olması gerekmektedir. Baba adayından alınan sperm hücrelerinde ciddi sorunların mevcut olduğu durumlarda, IMSI tekniği ile sperm hücreleri oldukça yüksek oranlarda büyütülerek incelenebilmekte böylelikle problemli olan sperm hücreler ayırt edilebilmektedir.

IMSI tekniği, canlı sperm hücresine hiç zarar vermeden spermin ileri düzeyde morfolojik analizinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Böylece dölleme yeteneği en fazla olan spermler seçilerek, uygulanan mikroenjeksiyonla yüzde 20 ile yüzde 40 arasında daha yüksek döllenme oranı elde edilebilmektedir. Buna bağlı olarakta hamilelik oranları artmakta ve erken dönem düşük riski azalmaktadır.

IMSI yöntemi, sperm içindeki morfolojik yapının, yani görüntüsünün daha büyük büyütme sistemleriyle büyütülerek bakılması sonucu, genetik yapısının anlaşılabilmesini sağlayan bir yöntemdir.

Normal işlemlerde sperm hücresi, ancak mikroenjeksiyon işlemleri sırasında 200’e 400 kat büyütülürken, IMSI yöntemi ile sperm hücresi binlerce kez büyütülebilmektedir. Böylelikle sperm hücresinde bulunan genetik organeller kolaylıkla görülebilmektedir. Bu sayede daha kaliteli ve genetik olarak daha düzgün spermler seçilebilmektedir.

Normal olarak sperm inceleme tekniklerinde sperm sadece morfolojik olarak, yani şekil, kuyruk yapısı ve hareketliliği ile ayırt edilebilmektedir.

IMSI yönteminde ise sperm hücrelerinin içerisinde taşıdıkları nukleus ve vakuelleri görmek mümkün olmaktadır.

IMSI, erkek infertilitesine bağlı, yani erkekten kaynaklanan kısırlık problemlerinde, sperm seçiminde büyük avantajlar sağlamaktadır. Sperm hücresinin kalitesine bağlı olarak embriyo kalitesinin bozuk olduğu hastalarda IMSI yöntemine başvurulmaktadır.

Birçok denemeye rağmen başarılı bir gebelik elde edememiş olan çiftlerde veya açıklanamayan infertiliteye sahip hastalarda IMSI tekniğinin uygulanması tavsiye edilmektedir.

Tüp bebek tedavisinde kullanılan yöntemlerden bir taneside IMSI yöntemidir. IMSI yönteminde amaç, en iyi kalitedeki spermleri gözlemlemek ve ardından yumurta hücresi ile döllenmeyi sağlamaktır.

IMSI yöntemi ile yüksek oranda gebelik başarısı elde edilmektedir. En iyi kalitede spermin belirlenip seçilmesi beraberinde embriyo gelişimini de etkileyerek gebeliğin başarısını arttırmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde pek çok infertilite hastasında klasik mikroenjeksiyon yerine IMSI tekniği uygulanmaktadır. Tüp bebek merkezimizde hastalarımızın durumuna bağlı olarak sıkça IMSI tekniğini tercih etmekte ve başarıyla uygulamaktayız.

Son teknolojiler ile çalışmalarını sürdüren başarılı ve deneyimli ekibimiz ile sizlere yüksek kalitede hizmet sunmaktayız.

IMSI Tekniğinin Avantajları

 • IMSI tekniği ile sperm hücrelerinin daha ayrıntılı incelenmesi mümkün olmaktadır ve böylelikle başarılı bir gebelik için en sağlıklı sperm hücrelerinin seçilmesi sağlanmaktadır.
 • IMSI tekniği ile döllenme oranı artırılır ve sağlıklı bir embriyo oluşmasına imkan sağlanır.
 • Gebeliklerde düşük yapma olasılığı en aza inmektedir.
 • En kaliteli sperm hücrelerinin seçilmesi nedeni ile genetik bozukluklar daha az meydana gelmektedir.
 • Sperm sayısı ve kalitesi düşük olan hastaların başarılı bir şekilde gebelik sağlama şanslarını arttırmaktadır.

IMSI Tekniği Hangi Hastalarda Tercih Edilmektedir

 • Sperm hücresine bağlı olarak bir problem tespit edildiğinde
 • Kaliteli yumurta hücresi olmasına karşın gebeliğin sağlanamadığı durumlarda
 • Tekrarlayan düşüklerin yaşanması durumlarda
 • Açıklanamayan infertilite vakalarında
 • Birçok kez başarısız tüp bebek denemelerinin meydana gelmesi durumlarında
 • İyi sayıda ve kalitede yumurta elde edilmesine rağmen kaliteli embriyo elde edilemeyen hastalarda

Neden IMSI Tekniği Uygulanmalı?

Çok sayıda anormal sperme sahip olan hastalarda normal teknikler ile yeterli incelemesi yapılamayan sperm hücrelerinin IMSI tekniği ile detaylı analizi gerçekleştirilebilmektedir.

Bunun yanı sıra birçok kez başarısız gebelik denemelerinin olduğu hastalar için IMSI tekniği, gelişmiş bir seçim aracı olarak döllenme ve normal embriyo gelişimi olasılığını arttırmaktadır.

Spermlerin dijital yüksek büyütme oranını kullanarak, uzman embriyologlarımız tarafından anormallik gösteren spermleri tanımlamak oldukça kolay olmaktadır. Yapısal olarak normal olduğu belirlenen sperm daha sonra normal tüp bebek yöntemi kullanılarak döllenme işlemine alınır.

IMSI Embriyolarının Gelişimi Ne Kadar Sürer?

IVF tedavilerinde embriyologlarımız döllenme işleminin başladığı ilk günden, embriyonun 6. gün gelişimine kadar olan süre içerisinde her gün belli kriterler yönünden sınıflandırmalar yapmaktadırlar.

Burada temel amaç gebelik şansı en yüksek olduğu düşünülen, gelişim potansiyeli en yüksek embriyoya ulaşmaktır.

IMSI tekniğinde en kaliteli sperm hücrelerinin dölleme işlemine tabi tutulması nedeniyle başarılı bir şekilde embriyo elde elde şansı artmaktadır. IMSI tekniğinin kullanılarak oluşturulan embriyolar, klasik yollarla oluşturulan embriyolar gibi 5 ila 6 günde gelişmektedir.

IMSI Tekniğinin Başarı Oranları Nedir?

IMSI kullanımına ilişkin yayınlanmış çalışmalar, IMSI uygulanan çiftlerin, özellikle daha önce iki veya daha fazla başarısız gebelik denemesine sahip çiftler için geleneksel teknikler uygulanan hastalardan daha yüksek gebelik oranlarına sahip olduğu ortaya konmuştur.

IMSI Maliyetli Bir Yöntem midir?

Bir merkezde IMSI tekniğinin uygulanabilmesi için gelişmiş teknolojik donanıma ve deneyimli embriyologlara sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle IMSI tekniği maliyeti yüksek bir uygulama olmaktadır.

IMSI tekniği bazı tüp bebek merkezlerinde teknolojik yetersizlikten ötürü uygulanamamaktadır.

Girne IVF Tüp Bebek Merkezimiz de IMSI tekniğini sizler için başarı ile uygulamaktayız. Bizi tercih etmek ve IMSI tekniği hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak için bizi arayabilirsiniz.

Op. Dr. Verda Tunçbilek (Jinekolog ve Tüp Bebek Uzmanı)

Verda Tunçbilek (Özkent) 17 Haziran 1975'te Lefkoşa'da doğdu. Güzelyurt Türk Maarif Lisesi'nden yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

İletişime Geçin